Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chcete být štastni? Tak buďte!

5. 7. 2007

Motto: Chcete být šťastní? Tak buďte!

 

 

 

Pandora

 

 

 

Když Titán Prométheus daroval lidem oheň, stali se samostatnějšími, rozumnějšími, bohatšími a přestali se bát bohů…. Zeus tehdy přikázal Hefaistovi, aby z hlíny a vody zhotovil krásnou dívku. Pak Zeus této vdechl život a poslal Herma, aby ji odnesl k Prométheovu bratrovi Epimétheovi. Na cestu k lidem daroval Pandoře skříňku, do které bohové vložili kromě několika vzácných darů i všechno zlo a bídu světa. Epimétheus, přesně jak Zeus předpokládal, neodolal Pandořině kráse, zamiloval se do ní a přes varování svého bratra, který Diovu lest prohlédl, si ji vzal za ženu.

 

 

 

 

 

Nevím už, zda jí tehdy choť přemluvil, nebo zda to byla Pandořina zvědavost, která způsobila, že přes Diův zákaz skříňku otevřela….

 

 

 

 

 

Jen víko skříňky nadzvedala, rozlétly se po celém světě všechny v ní ukryté bědy, zlo, nemoci, strádání… V tom se Pandora polekala a honem zase víko pevně přibouchla. Netušila však, že tak na jejím dně uvěznila to, co všechno zlo přemůže:  Naději…

 

 

 

 

 

Eva

 

 

 

Když Bůh stvořil Adama, po čase usoudil, že nedobře je muži samotnému. Daroval mu tedy chybějící část v podobě přesně doplňujícího protikladu, aby tak stvořil celek jednotné duše již je MUŽ a ŽENA. Ano Bůh stvořil Ženu! Byli oba v Ráji a byli nazí. Bůh jim daroval dostatek všeho, jen je varoval před tím, aby „jedli jablka ze stromu poznání“. Bůh také stvořil Hada, tedy mysl svádějící na scestí a ryzí živočišný pud. Ne nebyla to Eva kdo svedl Adama. Věřte nevěřte, Adam svedl Evu. Ti jenž nejsou zasaženi slepotou a vzhlíží ke Světlu vědí, že Žena je ve hmotě stvořitelem. Jen skrze ženu přicházejí na svět děti a přicházejí čisté a milující.

 

Nedbali jsme božího varování, jedli jsme a poznali….

 

 

Poznáváme…

 

 

 

 

 

Všechno utrpení přichází skrze ženu, pochází od ženy...?

 

 

 

 

 

Skutečně ???

 

 

 

 

 

Žena je původce zla, nebo jen něčí nástroj?

 

 

 

 

 

Je zlo opravdu jen zlé??

 

 

 

 

 

   Každý z nás má vlastní Pandořinu skříňku, pevně uzavřenou třináctou komnatu, kam ukládá všechen odpad svého žití. Zatímco koš s odpadky pravidelně vynášíme, aby smetí nezaneřádilo naše domovy, tuto temnotu ukrýváme stále v sobě. V Pandořině skřínce hluboko v srdci, ve své duši. Zatímco s každou fyzickou chorobou běžíme k lékaři a léčíme tělo, naše duše chřadne na otravu toxiny naší vnitřní bídy.

 

 

 

 

 

   Zapomínáme, že jen ten, kdo projde peklem, dojde do ráje, jen ten, kdo se nebojí temnoty, uvidí světlo… A tak, jako je příjemné pobýt v čistém domě, je příjemné mít čisto v duši.

 

 

 

 

 

   Hledejte Pandoru, jež nadzvedá zapovězená víka… Pro každého z lidí je na Zemi jejich Pandora. Může mít mužskou, nebo ženskou podobu.

 

 

Poučena staletími i svou vlastní bídou, otvírá dvířka dokořán! Nic nesmí zůstat na dně! I naděje se musí rozletět do světa.

 

 

 

 

 

Naděje a láska!

 

zdroj: andulla.cz/DuchovniObnova/ChceteBytStastni.htm

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Naděje a víra je to, co mi pomáhá plnit své sny!

(Iva D., 25. 2. 2013 10:19)

Jsem ve středním věku, duchem mladá a přesto se cítím tolik zatížená negativní myslí mých rodičů, od kterých jsem dostala jistý postoj k hojnosti. Proto jsem hledala nějaký kvalitní zdroj na vyčištění mého podvědomí a velmi toužím po změně mého života v hojnosti ve všech směrech. Mám tolik nesplněných přání a tolik touhy podporovat jiné kolem mě! Vím, prostě vím, že mě stvořitel miluje a že mi pomůže. Děkuji této stránce za naději a pomoc. Přeji všem ze srdce prožívání lásky a hojnosti v jejich životě! Iva

Re: Naděje a víra je to, co mi pomáhá plnit své sny!

(Odpověď Ivě, 26. 2. 2013 19:34)

Milá Ivo, dalo by se říct, že naděje je to, co dokážeme vidět před sebou jako cestu i v časech, kdy máme kolem sebe tmu. Dalo by se říct, že je to schopnost vidět světlo . To světlo, které si neseme v srdci, jako božskou jiskru Stvořitele. Krásně o naději píše Lorna Byrne v knize andělé v mých vlasech, jejíž úryvek najdeš i na této stránce. Mnoho z nás je obklopeno negacemi,mnozí jí podléhají a někteří dokáží vzdorovat silou světla svého srdce. Lítost může být považována za jednu s nejdestruktivnějších sil vesmíru. Je docela jedno, jestli jde o sebelítost, nebo lítost nad jinými. Lítost v ničem není k prospěchu. Jen brzdí, zatěžuje. Mnoho lidí si plete lítost a soucit. Soucit znamená vnímat svým srdcem to, co se děje kolem nás. Víra a soucit jsou dvě síly, které nám mohou dát energii. Tato energie může mít mnoho jmen. Třeba světlo nebo naděje, každý to může vidět po svém. Člověk byl stvořen Milujícím aby žil v hojnosti zde na Zemi na hranici mezi světlem a tmou. Díky "zlu" které potkáváme na své cestě si teprve můžeme uvědomit, co je dobro, Díky negaci si uvědomujeme co je být pozitivní, díky neštěstí dokážeme ocenit štěstí. Pokud bychom zažívali jen štěstí, nenaučili bychom se nikdy rozlišovat dobro od zla. Jeden filosof velmi dávno pronesl myšlenku, že zlo neexistuje. Je totiž jen obrovská Láska Stvořitele a vše co je méně je nedostatek dobra. Matematicky si můžeme představit Gausovu rovinu s vodorovnou osou "x" a svislou osou "y". Osa "y" je dobro a na nejvyšší metě + (nahoru od osy "x" je na ose „y“absolutní dobro - všemohoucí Láska. Vše co se blíží dolů k ose "x" je „nedostatek dobra“ nebo méně Lásky. Je to jen úvaha a čtenář nechť si utvoří závěry sám.