Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co nás čeká v budoucnosti?

Psal se rok 1980, když dotorka Helen Wambach použila jí objevenou metodu progresivní hypnózy způsobem, který nám dnes může leccos napovědět o událostech, které mohou přijít v budoucnosti. Záměrně používám obratu "mohou přijít", neboť dle výsledků je budoucnost pružná a závislá na volbě. Neexistuje zřejmě nic jako daný osud, spíše jen předpoklady založené na navyklých myšlenkových vzorcích, které máme zažité, a tento způsob myšlení určuje naše způsoby volby a rozhodnutí.

O regresi už možná mnozí slyšeli, jedná se o pohled nazpět v čase. Progrese je naopak pohled v čase do budoucna. Doktorka Wambachová vynalezla progresivní hypnózu a v rámci studia problematiky uskutečnila několik pracovních seminářů, při kterých cestovalo v hypnotickém spánku přes 2 000 lidí z USA a Francie do budoucnosti. V roce 1989 vyšla kniha "Mass Dreams od Future" jako publikace společných výsledků dr. Wambachové a jednoho z jejich pacientů doktora Cheta B. Snowa, který na její práci navázal za spoluúčasti prof. Sprinkla,, ve které  líčí výsledky jejich práce s dalšími 2 800 cestovateli v čase. Při svém studiu se především zaměřovali na období po roce 1990, 2100 a 2300.O této knize se zmiňuje také Ing. Ivo Weisner ve své knize "Stezka Draka". Ne všechny předpovědi se shodují časově s dnešní realitou. Může to být dáno právě svobodnou volbou našich rozhodnutí v čase. Nerad bych se ale poušťel na ostří stezky spekulací, čtenář nechť si učiní závěry sám.

Účastníci projektu byli především zaskočeni zjišťenými informacemi, že mezi roky 2010-2015 má velké množství lidí údajně odejít ze Země a část z nich se opět reinkarnuje kolem roku 2300, ostatní budou účastníky nové vlny kolonizacíe Vesmíru do velkých vzdáleností. Tato informace se vztahuje ke přírodním katastrofám, kdy nejvíce a nejrozsáhleji se jich odehrává kolem tzv. "ohnivého prstence". (Japonsko, Filipíny, pobřeží USA, Hawai...) Zmíněný je především pacifický kruh. Tento prstenec se však vine kolem celé planety Země a pokud jste již klikli na odkaz, máte představu o silách, které dokazují, že Země je skutečně živoucí planeta.

    Nám nejbližší sopkou tohoto ohnivého kruhu je Etna, která o sobě dává vědět. Jak uvádí zmíněný projekt, mnoho z lidí, kteří se inkarnovali do 21. století bylo šokováno zjištěním, že se nedožijí vyššího věku, protože zahynou při přírodních katastrofách a na ně navazujících epidemiích. Podle poznání cestovatelů v čase, kam cestovali kolektivně svým vědomím, se ekonomika založená na kapitalismu a principu zisku zhroutí, peníze začnou ztrácet svoji hodnotu, bude přibývat stávek a sociálních nepokojů, které povedou ve výsledku k nastolení nové kultury, která bude založena na jiných sociálních principech. Po roce 2015-2020 má nastoupit nová osvícená generace vládnoucí elity, která se ujme spravování věcí lidstva a Země ve světovém měřítku. Svět má získat opět lidskou tvář pro všechny a ne jen pro malou skupinu vládnoucí elity, jak je tomu v současnosti, Informace uvádějí, že k největším změnám a zlomu, má nastat mezi roky 2029-2050, což jak uvádějí má souiset s "druhým příchodem Krista". Dále se uvádí, že kolem roku 2100 má být již Země součástí tzv. Galaktické federace a mnoho lidí má být zaměstnáno ve vesmíru i na jiných stacionárních družicích a planetách v družné spolupráci s jinými mimozemskými entitami. Na Zemi však má nadále existovat v malých izolovaných osadách společenství konzervativních staromilců, udržující nadále své pojetí kultury 21. století. Dále mají existovat duchovní centra společenství Nového poznání, ke kterým mají náležet spirituální univerzity, obce a podobně. Těžko říct jak na tom bude příroda, ale informace uvádějí, že pod zemí a pod kopulemi zastřešených městech s vysoce moderním vybavením má přebývat především mnoho lidí materialisticky založených, nebo zaměstnaných při činnosti na Zemi. Ze zmíněšného počtu (asi 4800) lidí, kteří se účastnili pracovních seminářů progrese, vstoupilo asi 500 svým vědomím do let 2100-2300, ostatní porůznu mezi roky 1980-2300. Pouze několik duchovně vyspělýchklientů bylo odesláno do období mezi roky 2500-2800, protože zprávy se vymykali běžnému chápání současného člověka. Získané informace vypovídají o zmíněné době jako o čase, kdy žily lidské bytosti mimo hmotná těla jako čistě energetická entitaobalená neznámou substancí a jako světelný paprsek se pohybovali kolem planety, kde vykonávaly práce na regeneraci planety či výstavbě. Těmtoduchovním bytostem byla obtížně pochopitelná veškerá činnost spojená s činností hmotného těla (příjmání potravy, oblékání, vyměšování, fyzický pohym, řeč atp.) protože potřebnou energii získávají z ze zemské aury, ze Slunce a Galaktického centra. Zajímavé výsledky přinesli také jiný americký utajený projekt, který měl vyslat nějakým podobným způsobem lidské vědomí až do sedmého tisíciletí. V tomto čase již Země zřejmě nebyla obydlena v hmotné podobě vůbec a stala se něčím jako galaktickým skanzenem vývoje. Ovšem jak jsemuvedl, jednalo se o utajený projekt a informace nejsou dostupné.

   Lze usuzovat, že ze zmíněných předpovědí nečeká lidstvo nějaká koneřná záhuba, avšak listvo má před sebou ještě mnoho zkušeností a bolest kterou zakoušíme nás má učit vnímat bolest druhých, abychom si vážili sebe i druhých a zjistili, že mít rád sebe a ostatní je projevem lásky a dobroty, která nám jako lidské rase otevírá cestu ke společnému vývoji. Začít může každý u sebe, spíše než poukáže na jiného. Je bohužel smutnou pravdou, jak jsme se výtečně naučili události, které se kolem nás odehrávají (je to skutečně neutrální dění) posuzovat ze svého středu z pozice soudce, nebo oběti.

   Možná je právě teďtenpravý čas vzít do hrsti svoji vlastní odpovědnost a uvedomit si, že jsme tu především každý sám za sebe a teprve až budeme mít oopravdu jasno sami v sobě, můžeme se přehrabovat v ostatních. Každý z nás tak bude muset projít svoji cestou bolesti zde na Zemi,kde je pomezí Tmy a Světla, kde jsme si vybrali život, abysme získali na vlastní kůži osobní zkušenost a schopnost rozlišovat mezitím co je dobré a co je zlé.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář