Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁVYK NA ENERGII ROMANTICKÉ LÁSKY


.
Až do tohoto bodu Celestinského proroctví zvyšuje náš hrdina svou schopnost vyvíjet se. Jelikož však ještě nestabilizoval své spojení s univerzální energií, má stále sklony k získávání energie od opačného pohlaví - v tomto případě od Marjorie. Stavy zvýšené energie, které prožívá, popisuje například takto: "Vlna vášně mi zaplavila celé tělo." "V její přítomnosti jsem se cítil proměněný, energizovaný." "Celé mé tělo pulzovalo." "Nemohl jsem uvěřit, jakou energii jsem cítil, když se mě dotkla." Vzpomeňte si, kdy jste měli naposledy takový pocit.
.
Osmé poznání nám připomíná, že všichni zpomalíme svůj vývoj, když si navykneme získávat energii od druhého, místo abychom ji čerpali ze svého vnitřního zdroje. Například ve stavu počínající lásky se cítíme energizovaní. Všechno nám najednou připadá zvláštní. Barvy jsou jasnější. Cítíme se chytřejší a přitažlivější. Život je plný naděje. Protože chceme víc této povznášející energie, domníváme se, že musíme mít tuto kouzelnou osobnost ve svém životě, abychom zůstali ve spojení s tímto pocitem.


Když takto omezíme příliv energie, přerušíme své spojení s univerzálním zdrojem a očekáváme, že jej nahradí milovaný člověk. Dříve nebo později taková očekávání vyčerpají oba zúčastněné a obvyklá soutěž o energii se obnoví. Jako hladová nemluvňata chceme uspokojit své potřeby. Soustředíme se na druhého jako na zdroj našich problémů a začneme používat svých ovládacích dramat k zastrašování, vyptávání, ignorování nebo stěžování. Máme pocit, že jsme si vybrali nesprávného člověka. Kdybychom si jen vybrali lepšího partnera - někoho kdo by uspokojil naši potřebu -, neměli bychom tento problém.

KOŘENY KOUZELNÉ LÁSKY

Dítě má jak mužskou, tak ženskou energii. Za ideálních okolností je vyživováno energií obou rodičů, dokud se nenaučí přijímat energii přímo z vesmíru, který je jednotou mužského a ženského principu.
Dítě se obvykle snadněji ztotožňuje s rodičem stejného pohlaví, jehož energii snadněji integruje. Například mladá dívka bude mít vlastnosti své matky a bude instinktivně přitahována k otci, aby doplnila své pohlaví a stala se úplnou. Když to dělá, cítí se být celým člověkem. Chlapci se chovají opačně.
.
Mladá dívka zpočátku vidí svého otce jako kouzelnou a všemocnou osobnost. Domnívá se, že jeho energie existuje mimo ni, a chce tedy otce vlastnit, aby mohla ovládat a řídit jeho úžasnou energii. Jak dospívá (s jeho pomocí), vyroste ze svého dětského názoru a vidí otce realisticky se všemi jeho schopnostmi a omezeními. Když dosáhne své pravé identity, najde tuto realistickou energii v sobě. V ideálním světě jí oba rodiče věnují pozornost a energii, což jí dovoluje věřit, že jí bude mít vždy dostatek. Nemusí si vytvářet žádná ovládací dramata, aby energii získala. Zkušenost, že má dostatek energie, posiluje její víru ve vlastní soběstačnost. A právě tato víra jí usnadňuje přechod z dětství, kdy přijímala energii od dospělých, do dospělosti, kdy ji bude přijímat z univerzálního zdroje.


Často však rodiče nejsou schopni věnovat všem svým dětem dostatek pozornosti. V takovém případě musejí děti o energii soutěžit. Jsou-li pak navíc ještě zanedbávané nebo kritizované, cítí se vyčerpané a musejí o pozornost bojovat prostřednictvím ovládacích dramat.


Je-li otec nepřítomný nebo zastrašující, mladá dívka neukončí důležitý psychologický proces integrace mužské stránky své osobnosti. Mylně se začne domnívat, že jediný způsob, jak získat mužskou energii, je způsob sexuální. Proto se tento chybějící článek stane magnetem pro návykové vztahy. Taková dívka je polovinou kruhu, ulpívá ve stadiu hledání druhé poloviny ve vnějším světě. Tímto způsobem vzniká návykový neboli závislý vztah.


Všechny naše rány a negativní zkušenosti jsou hluboce vryty do našeho podvědomí. Protože se tyto složité obrazy utvářely v našem dětství, kdy jsme byli závislí na svých rodičích, nejhlubší část našeho mozku spojuje všechny pozitivní i negativní vlastnosti s naším přežitím. Proto když se setkáme s tím neodolatelným někým, kdo odpovídá našemu vnitřnímu obrazu, začneme si myslit, že na něm záleží celý náš život.


K druhému nejsme přitahováni jen proto, že se podobá našim rodičům, ale také proto, že se naše duše snaží vyplnit prázdnotu, kterou v nás zanechal rodič opačného pohlaví. Tato touha získat chybějící, ale nezbytný článek našeho já podporuje náš návyk.


Nejenže hledáme komplementární polovinu ze svého dětství, ale přitahujeme také naše chybějící komplementární vlastnosti. Například opatrný a metodický člověk je oslněn člověkem rozhodným a odvážným. Najednou si představuje, že má více možností a podpory při rozhodování. Místo aby v sobě tyto vlastnosti vypěstoval, spojí se s někým, kdo je má.


Není žádným tajemstvím, že romantická láska není založena na logické úvaze. Kdybychom uvažovali logicky, vybrali bychom si lidi, kteří nemají negativní vlastnosti našich rodičů a kteří by nás mohli odškodnit za naše rány z dětství. Avšak impulz získat energii a stát se celými lidmi není vědomou volbou, ale nevědomou potřebou. Díváme-li se na tento pud jako na pokus vyléčit staré rány, pak je náš výběr srozumitelnější. (podvědomě se vracíte k původnímu zklamání, abyste mohli vyřešit nedokončený úkol - proto se to opakuje znovu a znovu stejně s každým parnerem dokud si něco nevyřešíte)


PLATONICKÉ VZTAHY

Osmé poznání říká, že jestliže jsme neměli pozitivní výchovu a postrádali jsme zdravé vzory, pak musíme posílit svou energii opačného pohlaví tím, že si vytvoříme vědomý platonický vztah. Pochopení, jak myslí a cítí člověk opačného pohlaví, nám pomůže dosáhnout integrace a celistvosti. Toho nejlépe dosáhneme s někým, kdo je ochoten se upřímně odhalit a kdo si je vědom svého vlastního vývoje. To nám pomůže překonat naši představu o opačném pohlaví.

Vytváření platonických vztahů je jednodušší pro svobodné lidi a mnohem obtížnější pro ty, kteří mají rodinu. Je velmi důležité, abyste o jakémkoli pokusu navázat platonický vztah otevřeně hovořili se svým partnerem. Někdy je důležitější zlepšit své stávající vztahy.

Máte uspokojivé vztahy k lidem opačného pohlaví? Nebo máte pocit, že na těchto vztazích tak nezáleží, pokud nevedou k pohlavnímu styku?


Rukopis nám radí, že bychom se měli bránit romantické lásce, dokud nepoznáme druhého nejdříve jako člověka. Dobře poznat člověka opačného pohlaví nám pomáhá udržet si vlastní vyrovnanost. Teprve když se naše vztahy upevní, budeme moci vytvořit trvalý vztah.


CELÝ KRUH

Osmé poznání nám také říká, že kromě toho, že se cítíme dobře v přítomnosti členů opačného pohlaví, musíme být schopni cítit se stejně dobře, dokonce euforicky, i když jsme o samotě.
Když jsme s to zůstat vědomě ve spojení s proudem univerzální energie, dosáhli jsme stavu sjednocení mužské a ženské energie. Stali jsme se celým kruhem - z vnitřku.
Jak se cítíte, když jste o samotě? Co obvykle děláte? Obnovujete svou energii o samotě, nebo ve společnosti druhých? Kdy jste se naposled cítili spokojení o samotě?


STABILIZOVÁNÍ NAŠEHO SPOJENÍ S VNITŘNÍM ZDROJEM

Tato část poznání nám říká, že když se začneme vyvíjet, automaticky získáváme energii opačného pohlaví. Musíme si však dávat pozor. Proces integrace trvá určitou dobu a když se objeví někdo, kdo tuto energii nabízí přímo, je pravděpodobné, že na něho upneme svou pozornost. A když se tak opět izolujeme od svého vnitřního zdroje, vrátíme se ke svému ovládacímu chování. Jakmile se jednou stabilizujeme, nejsme tak náchylní k tomu, abychom svůj pravý zdroj opustili.
Žili jste někdy nějaký čas sami? Jak dlouho? Máte nějaký způsob, jak zůstat vyrovnaní? Ti, kteří malují, šijí, píší, cvičí nebo meditují, vědí, jak posilující je být o samotě.
Stabilizovat své spojení znamená naslouchat vnitřnímu hlasu a vnímat své pocity. Záleží to na sebeúctě a sebeocenění a na uvolnění neustálých negativních myšlenek. Znamená to, že rozeznáváte ovládací dramata dříve, než se do nich zapletete. Žádáte o podporu vesmír a neočekáváte, že se o vás někdo postará.
.
CO JE NEPŘÍMÁ ZÁVISLOST


Výrazu "nepřímá závislost" se začalo užívat v sedmdesátých letech k označení situace někoho, kdo žil nebo se stýkal s alkoholikem. Nepřímo závislý byl ten, kdo se snažil zvládnout naprosto nezvladatelnou situaci. Od té doby byl významový rozsah tohoto výrazu značně rozšířen, takže dnes zahrnuje mnoho dalších vztahů.


Dnes je možno říci, že celá společnost je na pokraji toho, aby byla nepřímo závislá. Mnoho bylo napsáno o tom, jak tento fakt uvtáří naše instituce a korporace.


Hlavním ukazatelem nepřímé závislosti je okolnost, že člověk věnuje více pozornosti činnosti a cítění druhého (nebo druhých) než svým vlastním zájmům, a pocit, že musí kontrolovat všechno, co se děje.


Když se snažíte všechno ovládat, nedáváte univerzálnímu synchronismu možnost, aby vám pomáhal vyvíjet se.


Jeden muž, který žil se ženou pět let, nám řekl: "Stal jsem se opravdu posedlým vším, co ona dělala. Chtěl jsem přesně vědět, kdy bude doma. Nenáviděl jsem, že chodí do večerních kurzů, a skutečně jsem jí znepříjemnil život, když se zapsala do nějakého víkendového semináře. Kdykoli nebyla se mnou, cítil jsem se osamělý, ale nikdy bych to nepřiznal. Na všem, co dělala, jsem musel najít něco špatného - jen proto, že žila svůj život."


Pětapadesátiletá žena nám řekla: "Má matka mi vždycky říkala, že jsem její nejlepší přítelkyně, a já jsem se o ní starala od svých sedmnácti let. Byla náladová a večer pila, dokud neusnula. Teprve pak jsem měla pocit, že si mohu něco přečíst nebo zavolat přítelkyni. Když jsem chodila na univerzitu, telefonovala jsem domů každý den. Pak jsem si vzala muže, který jí byl velmi podobný, a měla jsem teď na starosti dva lidi! Celý život jsem měla pocit, jako by mně pořád někdo stál za zády. Stále jsem čekala na to, až budu moci žít svůj vlastní život. Představa, že dnes mohu dělat, co chci, je téměř hrozivá. Už rok chodím na terapii a nedávno mě překvapilo několik koincidencí. Mám dojem, že mi ukazují, abych si založila svůj vlastní podnik, což jsem vždycky chtěla udělat."


Tyto příběhy ilustrují některé obecné prvky nevyrovnaných vztahů:
- Zájem je soustředěn téměř výlučně na činnost druhého člověka.
- Máme potřebu získat energii od druhého.
- Převažuje snaha ovládat a kontrolovat.
- Život nepřímo závislého člověka se zastavil na mrtvém bodě.
- Nepřímo závislý člověk ztrati svůj vlastní cíl.
- Vztah se vyznačuje ustrnulými rolemi a očekáváními.
- Je tu silný pocit vyčerpanosti. (po čase)SKUTEČNÁ LÁSKA


Jak se budeme cítit, až budeme připraveni na romantický vztah? Jak říká osmé poznání, nemáme žádnou naději mít romantický vztah, který se nezmění v boj o moc, dokud se psychologicky nevyléčíme a nezačneme žít v duchovním spojení se svým vnitřním zdrojem. K takovému vztahu, jaký si přejete, se přiblížíte, jestliže:
- jste schopni žít sami
- se nesnažíte získávat energii od druhých
- nemáte potřebu řídit činnost druhého
- umíte zůstat vyrovnaní ve své vlastní energii
- opravdu znáte své pocity
- jste schopni komunikovat, aniž obviňujete nebo manipulujete
- nepoužíváte svých ovládacích dramat
- jste schopni nezaujatě posuzovat problémy svého partnera
- jste otevření poselství koincidencí
- vám nedělá potíže být zároveň aktivní i receptivní
- jste schopni sledovat své vlastní cíle
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář